Řešené otázky (Hardware) - pro pokročilé

Pokud nerozumíte některým výrazům níže uvedeným, nebo si nejste jisti svými schopnostmi, nepokoušejte se problém sami odstranit "za každou cenu", následná oprava by se mohla velmi prodražit, raději využijte služeb odborného servisu.

Jsou-li vaše schopnosti a zkušenosti v informačních technologiích na nižší úrovni, můžete přejít do kategorie "pro začátečníky"  Přepnout do kategorie pro začátečníky

V případě že máte problém s vaším zařízením a nepodaří se Vám nalézt odpověď níže je možné že jde o závažný problém jehož odstranění vyžaduje profesionální znalosti a odbornou diagnostiku. Ve vlastním zájmu a ochraně Vašeho zařízení a případně cenných dat proto přenechte diagnostiku a opravu vyškoleným profesionálům v odborném servisu.


Vyhledávání na stránce podle kategorií:

Email   Monitory   Optická mechanika   Periferní zařízení   Pevný disk   Počítač   Záložní zdroje (UPS)   Sítě   Tiskárny   Zvuk


Běžná kontrola a údržba PC

Každé zařízení potřebuje údržbu a nejinak je tomu u osobního počítače. Součástí každého počítače jsou mechanické komponenty (typicky ventilátory, mechaniky apod.), které se snadno znečistí jemným prachem nehledě na to, jak čisté se zdá být prostředí, ve kterém se nacházejí.
Správná funkce mechanických komponent je nezbytná pro spolehlivý chod celého počítače a především jeho chlazení!. Selhání ventilátorů může způsobit nenávratné poškození všech komponent, které vyzařují zbytkové teplo (typicky procesorgrafická karta, chipsety a další).
Pravidelná údržba zařízení a to především čištění je nejlepší způsob jak předcházet poškození částí nebo celého počítače a následně velmi nákladné opravě.
Každý může sám provádět základní úkony pro to, aby včas odhalil blížící se problém a následně s předstihem učinil opatření eliminující hrozící riziko. Tyto kroky jsou jednoduché a v drtivé většině případů naprosto dostačující, zvládnout by je měl každý běžný uživatel osobního počítače:

 • průběžné sledování stavu zařízení (náhlé změny zvuku, značné zpomalení činnosti zařízení, nárůst teploty vzduchu kolem zařízení)
 • pravidelná kontrola teplot a stavu jednotlivých komponent programy jako je například SpeedFan (v sekci "ke stažení")

Pokud odhalíte náhlou změnu stavu zařízení nebo již uplynula doba doporučená pro pravidelnou pozáruční/záruční kontrolu nebo čištění, výrazně doporučujeme svěřit zařízení odbornému servisu, kde tyto úkony provedou a poskytnou Vám záruku na provedenou práci. Nejčastější úkony, které by měly být prováděny pravidelně v intervalech doporučených prodejcem (výrobcem) zařízení jsou:

 • pravidelné čištění od prachu stlačeným vzduchem (v žádném případě nepoužívat k čištění počítače vysavač!)
 • kontrola hardware (zdrojzákladní deska - kondenzátory…)
 • sw údržba operačního systému (mazání dočasných souborů, optimalizace nastavení operačního systému, kontrola registrů, defragmentace pevných disků)

Tyto úkony vyžadují velmi pokročilé znalosti v oblasti počítačového hardware a software, svěřte je proto raději odbornému servisu a předejděte tak poškození vašeho zařízení nebo jeho operačního systému a následné ztrátě dat.


Počítač je hlučný

 • špatná nebo žádná organizace kabeláže
 • špatně nastavený BIOS
 • špatné nebo špatně instalované ventilátory
 • počítač je zanesený prachem a nestačí se chladit
 • u moderních počítačů může být při spuštění náročných aplikací dočasně zvýšen hluk, aby se zajistilo dostatečné chlazení, po snížení zátěže a dochlazení zahřátých komponent se hluk opět sníží
 • kvalitní čištění, správné nastavení BIOSu, organizace kabeláže, optimalizace ventilátorů a systému chlazení vyžaduje pochopení základních principů funkce počítače a fyzikálních zákonů, doporučujeme tedy, aby tyto úpravy prováděla pouze osoba s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi v oblastech počítačového hardware a software v ideálním případě odborný servis

Počítač se přehřívá ("zapáchá")

 • pokud se počítač znatelně přehřívá (je to cítit, počítač pípá nebo hlásí vysoké teploty např. v programu SpeedFan, pokud je v pc instalován) může dojít ke zpomalení jeho chodu, náhlému vypínání a následně i k nenávratnému poškození důležitých komponent
 • přehřívání může způsobit znečištěný počítač nebo špatně řešené chlazení
 • výrazně doporučujeme ukončit veškerou práci, počítač vypnout a zlepšit chlazení například vyčištěním počítače nebo optimalizací a výměnou chladících komponent
 • tyto úpravy by měla provádět pouze osoba s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi v oblastech počítačového hardware a software v ideálním případě odborný servis

Počítač se zasekává nebo je pomalý

Pozn. zasekávání a pomalý počítač může způsobit mnoho softwarových či hardwarových problémů, k jejichž identifikaci je často potřeba pokročilých znalostí proto doporučujeme svěřit tuto činnost odbornému servisu

Software

Hardware

 • slabý napájecí zdroj či hardware, přehřívání počítače, nefunkční periferie (myš, klávesnice)
 • pevný disk obsahuje vadné sektory, disk poté začne využívat tzv. rezervní prostor a značně zpomalí čtení i zápis (rezerva je jen cca 10% kapacity pevného disku)
 • paměť RAM obsahuje chyby, které zpomalují nebo znemožňují normální chod operačního systému

Počítač nabíhá, ale nejde obraz na monitoru

 • zkontrolujte propojovací kabel mezi monitorem a počítačem (výstupem z grafické karty)
 • zkontrolujte, zda je monitor připojen do elektrické sítě a zapnutý
 • je na monitoru nastaven správný vstup signálu (podle druhu propojení s grafickou kartou) ?
 • může být špatně nastavené rozlišení nebo zobrazovací frekvence na grafické kartě (v ovladači grafické karty musí být nastaveno takové rozlišení a zobrazovací frekvence, kterou monitor podporuje – dokáže zobrazit) nejčastěji po změně monitoru

Počítač se vypíná

 • počítač se přehřívá a dochází k vypínání, aby se zabránilo nenávratnému poškození komponent
 • pevný disk obsahuje chybné sektory a operační systém nedokáže správně pracovat
 • operační paměť (RAM) obsahuje chyby a operační systém nemůže správně pracovat
 • pokud se počítač sám vypíná ihned po zapnutí nebo často během chodu výrazně doporučujeme počítač dále nezapínat a v co nejkratší době vyhledat odborný servis kde provedou diagnostiku a odstraní závadu, může dojít k nenávratnému poškození důležitých komponent počítače a ztrátě dat

Problém se spouštěním operačního systému (bootovaním)

 • není připojen disk na kterém je nainstalován operační systém (s aktivním spouštěcím sektorem)
 • v BIOSu špatně nastavena priorita bootovacích zařízení a jako aktivní oddíl je nastaven jiný, než kde je nainstalován operační systém
 • poškozený zavaděč operačního systému viz. NTLDR nenalezen
 • je připojeno periferní zařízení, které braní operačnímu systému v bootování (flash disk "fleška", MP3 přehrávač apod.)

Počítač "pípá" a nenabíhá

 • pípání počítače způsobuje nejčastěji závada některé základní komponenty potřebné pro správné spuštění počítače
 • pokud počítač „pípa“ a nenabíhá, zde v sekci ke stažení je přehledná tabulka s významem zvuků, které specifikují závadu
 • pro odstranění závady může být potřeba pokročilých a odborných znalostí a proto výrazně doporučujeme tuto radu brát pouze jako informace pro lepší specifikaci závady
 • pokud zvuk, který počítač vydává, není v tabulce, jde nejspíše o závadu, kterou lze odstranit až po provedení diagnostiky
 • provedení diagnostiky a odstranění závady svěřte raději odbornému servisu

Počítač vůbec nenabíhá

 • ověřte funkčnost elektrické zásuvky, záložního zdroje (UPS) a případně prodlužovací více zásuvky, do které je počítač připojen
 • zkontrolujte přívodní kabel do napájecího zdroje
 • je zapnutý kolébkový vypínač na napájecím zdroji?
 • kontrola funkce sepnutí tlačítka zapnutí a vypnutí počítače (může být zaseklé nebo nefunkční)
 • pokud počítač stále nenabíhá, je možné, že nefunguje některá důležitá součást, v tom případě doporučujeme svěřit diagnostiku závady a opravu odbornému servisu

Běžná kontrola pevného disku

Na každém pevném disku (diskové jednotce) by jste měli udržovat minimálně 10% celkové kapacity jako volný prostor. Je to důležité proto, že operační systém při nečinnosti přesouvá data na pevném disku tak, aby optimalizoval jeho výkon a rychlost vyhledávání nejčastěji používaných souborů. Pokud na diskové jednotce již není dostek volného místa pro optimalizaci operační systém začne pracovat pomaleji.

Doporučujeme průběžně kontrolovat teploty pevných disků a funkce S.M.A.R.T. v programu SpeedFan. V případě teploty vyšší než je maximální provozní teplota daná výrobcem nebo výstrahy ve S.M.A.R.T. (žluté či červené označení) doporučujeme co nejdříve ukončit veškerou práci na počítači a kontaktovat odborný servis.

Začne-li vydávat pevný disk zvuky, které dříve nevydával (viz. "Pevný disk je pomalý a vydává divné zvuky") vypněte počítač a obraťte se na odborný servis.


Pevný disk je pomalý a vydává divné zvuky

 • pokud pevný disk začne pracovat značně pomaleji nebo vydává jakékoliv zvuky (pískání, cvakání, opakovaně se vypíná a zapíná, broušení apod.) výrazně doporučujeme vypnout počítač a co nejdříve navštívit odborný servis, hrozí okamžitá ztráta dat na pevném disku!
 • pevný disk jako mechanická součást počítače při své činnosti (čtení a zápis dat) vydává zvuky tomu typické „lehké chroustání či šustění“ toto není závada!

Nemohu najít data na pevném disku

 • ujistěte se, že data hledáte na správném disku (diskové jednotce)
 • není pevný disk odpojen? (síťové disky se nemusejí automaticky připojit po spuštění počítače)
 • pevný disk může obsahovat vadné sektory a data jsou poškozena (nezobrazují se)

Nenabíhá pevný disk (pozn. nutno otevřít bočnici u počítače)

 • vizuální kontrola pevného disku (poškození, „ohoření“)
 • kontrola připojení napájecího a datového kabelu
 • pokud je k disku připojen napájecí i datový kabel a disk stále nenabíhá, nepokoušejte se počítač opakovaně vypínat a zapínat! Mohlo by dojít k poškození dalších součástí. Raději přenechte diagnostiku problému odbornému servisu

Mám vadný pevný disk co s ním?

 • v žádném případě se nepokoušejte disk opravovat nebo opakovaně zapínat! Může dojít k nenávratné ztrátě dat!
 • pokud potřebujete zachránit data, je nutné svěřit záchranu dat specializované firmě, která se tím zabývá a má pro tyto služby odpovídající vybavení
 • nechcete-li data z disku zachránit, můžete ho odevzdat do nejbližšího servisu nebo sběrného dvora

(Externí) pevný disk po pádu na zem

 • doporučujeme disk vůbec nezapínat a co nejdříve zajít do servisu, hrozí okamžitá ztráta dat na disku!
 • po provedení diagnostiky lze disk v některých případech opravit a data zachránit, nicméně je to obvykle velmi finančně náročné

Optická mechanika nečte médium

 • ujistěte se, že vkládáte do mechaniky optický disk, který mechanika opravdu podporuje viz. přehled optických médií
 • není médium fyzicky poškozeno?
 • optika mechaniky může být poškozena nebo znečištěna
 • k mechanice je připojen špatný datový nebo napájecí kabel

Nefunguje mi na počítači zvuk

 • máte reproduktory či sluchátka?
 • jsou reproduktory zapojeny v elektrické síti a připojeny správně audio kabelem k počítači? (jack kabel – nejčastěji do konektoru zelené barvy)
 • je zapnuté a správně nastavené audio v BIOSu?
 • je nainstalovaná zvuková karta (správné a aktuální ovladače)?
 • je zvuková karta správně nastavená? ⇒ odpovídá nastavení v menu zvukové karty konfiguraci reproduktorů, které jsou připojeny k počítači?

Kontrola a údržba záložního zdroje (UPS)

 • kontrola baterií, doporučujeme maximálně po 2 letech (záleží na druhu použití a zátěži)
 • čištění se provádí nejčastěji spolu s výměnou baterie případně častěji (špatné provozní prostředí)
 • baterie nevyměňujte doma, tuto činnost svěřte odbornému servisu, hrozí úraz elektrickým proudem!

Nefunkční záložní zdroj (UPS)

 • je záložní zdroj správně zapojen do elektrické sítě a k němu připojeno zařízení?
 • po výpadku elektřiny je některé záložní zdroje potřeba restartovat než znovu naběhnou
 • není záložní zdroj přetížen?
 • v záložním zdroji můžou být špatné baterie nebo je závada na elektronice
 • někdy se stane, že je pouze spálená pojistka (stačí ji vyměnit) tato činnost zahrnuje zásah do elektroniky zařízení a měl by ji provádět pouze odborný servis!

Monitor zobrazuje s chybami (špatné odstíny barev, chybějící části obrazu, špatné podsvícení)

 • je správně zapojen signálový kabel od počítače (není poškozen) ?
 • není monitor poškozen?
 • monitor má špatné nebo nefunkční podsvícení
 • může být poškozena elektronika monitoru nebo může docházet k přehřívání a chybám na grafické kartě doporučujeme diagnostiku problému a řešení přenechat odbornému servisu

Rozpadá se obraz na monitoru (objevují se artefakty a obraz je deformovaný)

 • může být slabší napájecí zdroj
 • jsou nekompletní nebo špatně nainstalované ovladače
 • přehřívá se grafická karta nebo již došlo k jejímu poškození (může být zanesený ventilátor nebo špatná či žádná teplo-vodivá pasta na čipu) výrazně doporučujeme co nejdříve navštívit specializovaný servis

Monitor se sám po určité době vypne

 • vypínání monitoru po určité době může být nastaveno v operačním systému (v možnostech napájení)
 • pokud vypínání není nastaveno v operačním systému, může docházet k vypínání monitoru následkem přehřívání elektroniky nebo jiného poškození monitoru v tomto případě doporučujeme monitor nepoužívat a co nejdříve navštívit odborný servis

Monitor nezobrazuje

 • je monitor zapojen napájecím kabelem v elektrické síti?
 • je monitor připojen správně datovým kabelem k počítači?
 • je monitor zapnutý vypínačem? (vypínač je většinou umístěn v přední části monitoru a patřičně označen)
 • monitor je špatně nastaven (v menu monitoru zvolte správné nastavení)

Nefunguje myš/touchpad

 • je myš/touchpad správně připojen? (zelený konektor kabelu PS/2, nebo USB konektor)
 • nemá myš poškozený kabel?
 • není znečištěn snímač pohybu myši (zespoda) ?
 • máte nainstalované a funkční správné ovladače myši/touchpadu?
 • touchpad se dá dočasně vypnout přes speciální klávesovou zkratku
 • pokud je touchpad nefunkční a máte správné a funkční ovladače je možné že došlo k jeho fyzickému poškození, touchpad je možné vyměnit, ale tato činnost vyžaduje zásah do notebooku, doporučujeme ji svěřit odbornému servisu
 • v případě myši lze provést výměnu za nový kus, nicméně pokud se jedná o drahý model je možno myš v odborném servisu také vyčistit nebo opravit

Nefunguje klávesnice

 • je klávesnice správně připojena? (fialový konektor kabelu PS/2 nebo USB konektor)
 • nemá klávesnice poškozený kabel?
 • nemá klávesnice znečištěné klávesy tak že nejdou stisknout a dochází k jejich vynechávání?
 • klávesnici lze případně vyměnit nebo provést její vyčištění a opravu v servisu

Klávesnice píše jiné znaky

 • přesvědčte se, zda není omylem zapnutý Caps Lock, Num Lock nebo jiné funkční klávesy v konkrétním programu
 • nemá klávesnice znečištěné klávesy tak že nejdou stisknout a dochází k jejich vynechávání?
 • klávesnice poškozená a nefunguje

Nefunguje příjem / odeslání emailů


Doporučení , běžná údržba a uživatelská kontrola tiskových zařízení

 • doporučujeme inkoustové náplně měnit ihned, jakmile Vás na to tiskárna upozorní (každá tiskárna má svůj vlastní program na diagnostiku množství náplní), zamezíte ucpání tiskové hlavy či poškození dalších součástí tiskárny
 • u laserových tiskáren dochází po větším množství tisku k vysypávání toneru (podle kvality toneru) a tím k zanesení mechanismu tiskárny
 • poté může docházet k „zašpinění“ papíru nebo se objevují v tisku nežádoucí artefakty (skvrny, tečky, čáry apod.)
 • rozebrání a vyčistění zařízení by měla provádět osoba k tomu odpovědná, čas rozebrání včetně vyčistění se pohybuje v řádu několika hodin.
 • pokud zaznamenáte náhlé změny kvality tisku, zvýšenou hlučnost zařízení, poškození (muchlání) papíru během tisku a další zvláštní chování tiskárny (u inkoustových tiskáren přetrvávající i po provedení zarovnání tiskové hlavy a čištění trysek) doporučujeme zařízení svěřit odbornému servisu na diagnostiku a provedení opravy
 • po skončení záruční doby vaší tiskárny, doporučujeme nechat tiskové zařízení vyčistit, čistění či seřízení doporučujeme provést minimálně jednou za dva roky…

Tiskárna netiskne

 • je tiskárna zapnutá a správně připojena k počítači?
 • máte nainstalované ovladače tiskárny?
 • máte v tiskárně dostatek papíru, náplní (inkoustová tiskárna) nebo toneru (laserová tiskárna)?

Tiskárna tiskne, ale tisk je neúplný

 • není příliš nízká hladina cartridge (inkoustová tiskárna) nebo toneru (laserová tiskárna)?
 • u inkoustových tiskáren může dojít k zanesení (zaschlý inkoust, špatný inkoust např. dolívaný) nebo spálení (tisk s prázdnými náplněmi) tiskové hlavy, případně může být zaplněna odkapávací servisní jednotka na inkoust
 • u laserových tiskáren je problém nejčastěji způsoben poškozeným optickým válcem nebo špatnou optikou, pecí
 • pokud je tisk nekompletní a je dostatek náplně, někdy je nezbytné provést vyčistění či zarovnání tiskové hlavy, příkazem k tomu určeným. Příkaz lze nalézt v softwaru k tiskárně, nebo v menu ovládacího panelu tiskárny. Pokud problém přetrvává, vyhledejte odborný servis.
 • v odborném servisu lze provést diagnostiku či opravu zařízení

Tiskárna tiskne špatně barvy

 • nehlásí tiskárna příliš nízkou hladinu inkoustu nebo toneru?
 • může být již ucpaná servisní jednotka, je nutné ji vyčistit, s tímto úkonem se obraťte na specializovaný servis
 • došlo k poškození tiskové hlavy (inkoustová tiskárna) nebo optického válce (laserová tiskárna)
 • může se stát že, vložený spotřební materiál (cartridge, toner) je vadný
 • máte nainstalované špatné nebo nefunkční ovladače tiskárny
 • v odborném servisu lze provést diagnostiku či opravu zařízení

Tiskárna hlásí výměnu spotřebního materiálu

 • vyměňte spotřební materiál

Po výměně spotřebního materiálu hlásí požadavek na výměnu

 • špatně se inicializuje vložený spotřební materiál
 • tiskárna má vadné čidlo indikující spotřební materiál
 • vložený spotřební materiál je vadný (tonercartridge)

Po výměně spotřebního materiálu netiskne

 • spotřební materiál je vadný
 • někdy je nutné zarovnat tiskovou hlavu
 • provést čištění trysek v menu zařízení tiskárny
 • restartovat zařízení

Po výměně spotřebního materiálu tiskne, tisk je poškozený (nečitelný)

 • vadný spotřební materiál
 • zařízení je znečištěno 
 • v menu zařízení spustit čištění trysek nebo zarovnání tiskové hlavy
 • v odborném servisu lze provést diagnostiku či opravu zařízení

Tiskárna vydává neobvyklé zvuky

 • zařízení je znečištěno
 • v zařízení je zaseklý papír nebo jiný předmět (nejčastěji sponky)
 • dochází nebo již došlo k opotřebení zařízení (mechanickému)
 • v odborném servisu lze provést čištění, seřízení, diagnostiku či opravu zařízení

Tiskárna je cítit „zapáchá“

 • u laserových tiskáren je „zapékání“ toneru provázeno typických zápachem
 • tiskárna je špinavá, pálí se (tisková hlava)
 • v tiskárně může být cizí těleso, které se ohřívá a zapáchá (jídlo, hmyz, drobní hlodavci)
 • v odborném servisu lze provést čištění či opravu zařízení

Ransomware

Dávejte si v současné době pozor na viry typu Ransomware. Jde o velmi nebezpečnou nákazu, která způsobí zašifrování dat na Vašem pevném disku i v síti. Odvirování je velmi problematické, neboť jde o tzv. plovoucí kód, který jen tak lehce, mnohdy vůbec nejde dešifrovat. Proto naše rada je ZÁLOHUJTE !!!

29.9.2016

Naše dotazy nás inspirují a občas se nestačíme divit, jaké neuvěřitelné \"věci\" nám dokážou obchodníci a eshopy prodat, nebo dokonce vnutit. Nenechte se zmást reklamami různých pozemšťanů a mimozemšťanů, či jiných maskotů. Používejte selský rozum a neváhejte se poradit s odborníky. Ne však s těmi co u nich nakupujete.

29.02.2016

Důležité: pro ant. produkty ESET byla vydána důležitá aktualizace 13103, která opravuje neopodstatněné blokování některých webových stránek. Aktualizace, která tento nedostatek řeší, je uvolněna a bude stažena automaticky.

30.11.2015

Pokud se chystáte pořídit novou grafickou kartu ze stáje AMD nebo NVIDIA, doporučujeme s nákupem počkat. Obě firmy se chystají zlevnit některé řady svých grafických karet, slevy by se měli projevit v prosinci také u nás v ČR.

>> Starší aktuality

iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.