Řešené otázky (Hardware) - pro začátečníky

Právě se nacházíte v sekci pro začátečníky. Pokud nerozumíte některým výrazům níže uvedeným, nebo si nejste jisti svými schopnostmi, nepokoušejte se problém sami odstranit "za každou cenu." Následná oprava by se mohla velmi prodražit. Raději využijte služeb odborného servisu.

Jsou-li vaše schopnosti a zkušenosti v informačních technologiích na vyšší úrovni, můžete přejít do kategorie "pro pokročilé"  Přepnout do kategorie pro pokročilé.

V případě, že máte problém se svým zařízením a nepodaří se Vám nalézt odpověď níže, je možné, že jde o závažný problém jehož odstranění vyžaduje profesionální znalosti a odbornou diagnostiku. Je ve vašem vlastním zájmu, aby jste si nepoškodili své zařízení a např. i cenná data, přenechat diagnostiku závady a její případnou opravu profesionálům v odborném  servisu, kteří jsou na to průběžně školeni.


Vyhledávání na stránce podle kategorií:

Email   Monitor   Optická mechanika   Periferní zařízení   Pevný disk   Počítač   Záložní zdroj (UPS)   Sítě   Tiskárna   Zvuk


Běžná kontrola a údržba PC

Každé zařízení potřebuje údržbu a nejinak je tomu u osobního počítače. Součástí každého počítače jsou mechanické komponenty (typicky ventilátory, mechaniky apod.), které se snadno znečistí jemným prachem nehledě na to, jak čisté se zdá být prostředí, ve kterém se nacházejí.
Správná funkce mechanických komponent je nezbytná pro spolehlivý chod celého počítače a především jeho chlazení!. Selhání ventilátorů může způsobit nenávratné poškození všech komponent, které vyzařují zbytkové teplo (typicky procesorgrafická karta, chipsety a další).
Pravidelná údržba zařízení a to především čištění je nejlepší způsob jak předcházet poškození částí nebo celého počítače a následně velmi nákladné opravě.
Každý může sám provádět základní úkony pro to, aby včas odhalil blížící se problém a následně s předstihem učinil opatření eliminující hrozící riziko. Tyto kroky jsou jednoduché a v drtivé většině případů naprosto dostačující, zvládnout by je měl každý běžný uživatel osobního počítače:

 • průběžné sledování stavu zařízení (náhlé změny zvuku, značné zpomalení činnosti zařízení, nárůst teploty vzduchu kolem zařízení)
 • pravidelná kontrola teplot a stavu jednotlivých komponent programy jako je například SpeedFan (v sekci "ke stažení")

Pokud odhalíte náhlou změnu stavu zařízení nebo již uplynula doba doporučená pro pravidelnou pozáruční/záruční kontrolu nebo čištění, výrazně doporučujeme svěřit zařízení odbornému servisu, kde tyto úkony provedou a poskytnou Vám záruku na provedenou práci. Nejčastější úkony, které by měly být prováděny pravidelně v intervalech doporučených prodejcem (výrobcem) zařízení jsou:

 • pravidelné čištění od prachu speciálním stlačeným vzduchem (v žádném případě nepoužívat k čištění počítače vysavač!)
 • kontrola hardware (zdroj, základní deska - kondenzátory…)
 • softwarová údržba operačního systému (mazání dočasných souborů, optimalizace nastavení operačního systému, kontrola registrů, defragmentace pevných disků)

Tyto úkony vyžadují velmi pokročilé znalosti v oblasti počítačového hardware a software, svěřte je proto raději odbornému servisu a předejděte tak poškození vašeho zařízení nebo jeho operačního systému a následné ztrátě dat.


Počítač je hlučný

 • počítač je zanesený prachem a nestačí se chladit, řešením je pravidelné čištění od prachu speciálním stlačeným vzduchem (v žádném případě nepoužívat k čištění počítače vysavač!)
 • u moderních počítačů může být při spuštění náročných aplikací dočasně zvýšen hluk, aby se zajistilo dostatečné chlazení, po snížení zátěže a dochlazení zahřátých komponent se hluk opět sníží
 • kvalitní čištění, správné nastavení BIOSu, organizace kabeláže, optimalizace ventilátorů a systému chlazení vyžaduje pochopení základních principů funkce počítače a fyzikálních zákonů, doporučujeme tedy, aby tyto úpravy prováděla pouze osoba s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi v oblastech počítačového hardware a software v ideálním případě odborný servis

Počítač se přehřívá ("zapáchá")

 • pokud se počítač znatelně přehřívá (je to cítit, počítač pípá nebo hlásí vysoké teploty např. v programu SpeedFan, pokud je v pc instalován) může dojít ke zpomalení jeho chodu, náhlému vypínání a následně i k nenávratnému poškození důležitých komponent
 • přehřívání může způsobit znečištěný počítač nebo špatně řešené chlazení
 • výrazně doporučujeme ukončit veškerou práci, počítač vypnout a zlepšit chlazení například odborným vyčištěním počítače nebo optimalizací a výměnou chladících komponent nejlépe v odborném servisu

Počítač se zasekává a/nebo pracuje pomalu

Pozn. zasekávání a zpomalení počítače může způsobit mnoho softwarových či hardwarových problémů, k jejichž identifikaci je často potřeba pokročilých znalostí proto doporučujeme svěřit tuto činnost odbornému servisu

Software

Hardware

 • málo výkonný (nevhodný) hardware
 • přehřívání počítače
 • nefunkční periferie (myš, klávesnice)

Počítač se vypíná

 • počítač se přehřívá a dochází k vypínání, aby se zabránilo nenávratnému poškození komponent
 • pokud se počítač sám vypíná ihned po zapnutí nebo často během chodu, může dojít k nenávratnému poškození důležitých komponent počítače a ztrátě dat, výrazně doporučujeme počítač dále nezapínat a v co nejkratší době vyhledat odborný servis kde provedou diagnostiku a případně odstraní závadu

Problém se spouštěním operačního systému (bootovaním)

 • může být poškozený zavaděč operačního systému viz. NTLDR nenalezen
 • není připojen disk na kterém je nainstalován operační systém (s aktivním spouštěcím sektorem)  nebo je v BIOSu špatně nastavena priorita bootovacích zařízení
 • je připojeno periferní zařízení, které braní operačnímu systému v bootování (flash disk "fleška", MP3 přehrávač apod.)

Počítač "pípá" a nenabíhá

 • pípání počítače způsobuje nejčastěji závada některé základní komponenty potřebné pro správné spuštění počítače
 • pokud počítač „pípá“ a nenabíhá, v sekci ke stažení je přehledná tabulka s významem zvuků, které specifikují závadu
 • pro odstranění závady může být potřeba pokročilých a odborných znalostí a proto výrazně doporučujeme tuto radu brát pouze jako informaci pro lepší specifikaci závady
 • pokud zvuk, který počítač vydává, není v tabulce, jde nejspíše o závadu, kterou lze odstranit až po provedení diagnostiky
 • provedení diagnostiky a odstranění závady svěřte raději odbornému servisu

Počítač vůbec nenabíhá

 • ověřte funkčnost elektrické zásuvky, záložního zdroje (UPS) a případně prodlužovací více zásuvky, do které je PC připojeno
 • zkontrolujte přívodní kabel do napájecího zdroje
 • je zapnutý kolébkový vypínač vzadu na napájecím zdroji?
 • kontrola funkce sepnutí tlačítka zapnutí a vypnutí PC (může být zaseklé nebo nefunkční)
 • pokud počítač stále nenabíhá, je možné, že nefunguje některá důležitá součást, v tomto případě doporučujeme svěřit diagnostiku závady a opravu odbornému servisu

Běžná kontrola pevného disku

Na každém pevném disku (diskové jednotce) by jste měli udržovat minimálně 10% celkové kapacity jako volný prostor. Je to důležité proto, že operační systém při nečinnosti přesouvá data na pevném disku tak, aby optimalizoval jeho výkon a rychlost vyhledávání nejčastěji používaných souborů. Pokud na diskové jednotce již není dostek volného místa pro optimalizaci operační systém začne pracovat pomaleji.

Začne-li vydávat pevný disk zvuky, které dříve nevydával (viz. "Pevný disk je pomalý a vydává divné zvuky") vypněte počítač a obraťte se na odborný servis.


Pevný disk je pomalý a vydává divné zvuky

 • pokud pevný disk začne pracovat značně pomaleji nebo vydává jakékoliv zvuky, které dříve nevydával (pískání, cvakání, opakovaně se vypíná a zapíná, broušení apod.) výrazně doporučujeme vypnout počítač a co nejdříve navštívit odborný servis, hrozí okamžitá ztráta dat na pevném disku!
 • pevný disk jako mechanická součást počítače při své činnosti (čtení a zápis dat) vydává zvuky tomu typické „lehké chroustání či šustění“ toto není závada!

Nemohu najít data na pevném disku

 • není pevný disk odpojen? (síťové disky se nemusejí automaticky připojit po spuštění počítače)

Mám vadný pevný disk co s ním?

 • v žádném případě se nepokoušejte disk opravovat nebo opakovaně zapínat! Může dojít k nenávratné ztrátě dat!
 • pokud potřebujete zachránit data, je nutné svěřit záchranu dat specializované firmě, která se tím zabývá a má pro tyto služby odpovídající vybavení
 • nechcete-li data z disku zachránit, můžete ho odevzdat do nejbližšího servisu nebo sběrného dvora

(Externí) pevný disk po pádu na zem

 • doporučujeme disk vůbec nezapínat a co nejdříve zajít do servisu, při zapnutí hrozí okamžitá ztráta dat na disku!
 • po provedení diagnostiky lze disk v některých případech opravit a data zachránit, nicméně je to obvykle velmi finančně náročné

Optická mechanika nečte médium

 • ujistěte se, že vkládáte do mechaniky optický disk, který mechanika opravdu podporuje viz. přehled optických médií
 • není médium fyzicky poškozeno?
 • mechanika může být poškozena nebo znečištěna

Nefunguje mi na počítači zvuk

 • máte reproduktory či sluchátka?
 • jsou reproduktory zapojeny v elektrické síti a připojeny správně audio kabelem k počítači? (jack kabel  – nejčastěji do konektoru zelené barvy)
 • je ovladač zvukové karty správně nastaven? odpovídá nastavení v menu zvukové karty konfiguraci reproduktorů, které jsou připojeny k počítači?

Kontrola a údržba záložního zdroje (UPS)

 • kontrolu baterií, doporučujeme maximálně po 2 letech (záleží na druhu použití a zátěži)
 • čištění se provádí nejčastěji spolu s výměnou baterie případně častěji (nevhodné provozní prostředí)
 • baterie nevyměňujte doma, tuto činnost svěřte odbornému servisu, hrozí úraz elektrickým proudem!

Nefunguje záložní zdroj (UPS)

 • je záložní zdroj správně zapojen do elektrické sítě a k němu připojeno zařízení?
 • po výpadku elektřiny je některé záložní zdroje potřeba restartovat než znovu naběhnou
 • v záložním zdroji mohou být špatné baterie nebo závada na elektronice
 • někdy může dojít ke spálení pojistky (stačí ji vyměnit), tato činnost zahrnuje zásah do elektroniky zařízení a měl by ji provádět pouze odborný servis!

Počítač nabíhá, ale nejde obraz na monitoru

 • zkontrolujte propojovací kabel mezi monitorem a počítačem (výstupem z grafické karty)
 • zkontrolujte, zda je monitor připojen do elektrické sítě a zapnutý
 • je monitor zapnutý vypínačem? (vypínač je většinou umístěn v přední části monitoru a patřičně označen)
 • je v menu monitoru nastaven správný vstup signálu (podle druhu propojení s grafickou kartou)?
 • může být špatně nastavené rozlišení nebo zobrazovací frekvence na grafické kartě (v ovladači grafické karty musí být nastaveno takové rozlišení a zobrazovací frekvence, kterou monitor podporuje ⇒ dokáže zobrazit) toto se stává nejčastěji po změně monitoru

Monitor zobrazuje s chybami (špatné odstíny barev, chybějící části obrazu, špatné podsvícení)

 • je správně zapojen signálový kabel od počítače (není poškozen)?
 • není monitor poškozen?
 • monitor má špatné nebo nefunkční podsvícení
 • může být poškozena elektronika monitoru nebo může docházet k přehřívání a chybám na grafické kartě doporučujeme diagnostiku problému a řešení přenechat odbornému servisu

Rozpadá se obraz na monitoru (objevují se artefakty a obraz je deformovaný)

 • přehřívá se grafická karta nebo již došlo k jejímu poškození (může být zanesený ventilátor nebo špatná či žádná teplo-vodivá pasta na čipu) výrazně doporučujeme co nejdříve navštívit specializovaný servis

Monitor se sám po určité době vypne

 • vypínání monitoru po určité době může být nastaveno v operačním systému
 • pokud vypínání není nastaveno v operačním systému, může docházet k vypínání monitoru následkem přehřívání elektroniky nebo jiného poškození monitoru v tomto případě doporučujeme monitor nepoužívat a co nejdříve navštívit odborný servis

Nefunguje myš/touchpad

 • je myš správně připojena? (zelený konektor kabelu PS/2, nebo USB konektor)
 • nemá myš poškozený kabel?
 • není znečištěn snímač pohybu myši (zespoda) ?
 • touchpad se dá dočasně vypnout přes speciální klávesovou zkratku (často pomocí tlačítka Fn v kombinaci s dalším, u různých výrobců jsou zkratky různé) tato klávesa je vždy označena
 • touchpad je možné vyměnit, ale tato činnost vyžaduje zásah do notebooku, doporučujeme ji svěřit odbornému servisu
 • v případě myši lze provést výměnu za nový kus, nicméně pokud se jedná o drahý model je možno myš v odborném servise také vyčistit nebo opravit

Nefunguje klávesnice

 • je klávesnice správně připojena? (fialový konektor kabelu PS/2 nebo USB konektor)
 • nemá klávesnice poškozený kabel?
 • nemá klávesnice znečištěné klávesy tak že nejdou stisknout a dochází k jejich vynechávání?
 • klávesnici lze případně vyměnit nebo provést její vyčištění a opravu v servisu

Klávesnice píše jiné znaky

 • přesvědčte se, zda není omylem zapnutý Caps Lock, Num Lock nebo jiné funkční klávesy v konkrétním programu
 • nemá klávesnice znečištěné klávesy tak že nejdou stisknout a dochází k jejich vynechávání?

Nefunguje příjem / odesílání emailů


Doporučení , běžná údržba a uživatelská kontrola tiskových zařízení

 • doporučujeme inkoustové náplně měnit ihned, jakmile Vás na to tiskárna upozorní (každá tiskárna má svůj vlastní program na diagnostiku množství náplní), zamezíte ucpání/spálení tiskové hlavy či poškození dalších součástí tiskárny
 • u laserových tiskáren dochází po větším množství tisku k vysypávání toneru (podle kvality toneru) a tím k zanesení mechanismu tiskárny
 • poté může docházet k „zašpinění“ papíru nebo se objevují v tisku nežádoucí artefakty (skvrny, tečky, čáry apod.)
 • rozebrání a vyčistění zařízení by měla provádět osoba k tomu odpovědná, čas potřebný na rozebrání včetně vyčistění se pohybuje v řádu několika hodin.
 • pokud zaznamenáte náhlé změny kvality tisku, zvýšenou hlučnost zařízení, poškození (muchlání) papíru během tisku a další zvláštní chování tiskárny (u inkoustových tiskáren přetrvávající i po provedení zarovnání tiskové hlavy a čištění trysek) doporučujeme zařízení svěřit odbornému servisu na diagnostiku a případné provedení opravy
 • po skončení záruční doby vaší tiskárny, doporučujeme nechat tiskové zařízení vyčistit, čistění či seřízení doporučujeme provádět minimálně jednou za dva roky…

Tiskárna netiskne


Tiskárna tiskne, ale tisk je neúplný

 • není příliš nízká hladina náplně (inkoustová tiskárna) nebo toneru (laserová tiskárna)?
 • u inkoustových tiskáren může dojít k zanesení (zaschlý inkoust, špatný inkoust např. dolívaný) nebo spálení tiskové hlavy (tisk s prázdnými náplněmi), případně může být zaplněna odkapávací servisní jednotka na inkoust
 • u laserových tiskáren je problém nejčastěji způsoben poškozeným optickým válcem nebo špatnou optikou případně pecí
 • pokud je tisk nekompletní a je dostatek náplně, někdy je nezbytné provést vyčistění či zarovnání tiskové hlavy, příkazem k tomu určeným. Příkaz lze nalézt v softwaru k tiskárně, nebo v menu ovládacího panelu tiskárny. Pokud problém přetrvává, vyhledejte odborný servis, kde lze provést diagnostiku problému či případnou opravu zařízení

Tiskárna tiskne špatně barvy

 • nehlásí tiskárna příliš nízkou hladinu inkoustu nebo toneru?
 • může být již ucpaná servisní jednotka, je nutné ji vyčistit, s tímto úkonem se obraťte na specializovaný servis
 • došlo k poškození tiskové hlavy (inkoustová tiskárna) nebo optického válce (laserová tiskárna)
 • může se stát že, vložený spotřební materiál (náplňtoner) je vadný
 • máte nainstalované špatné nebo nefunkční ovladače tiskárny
 • v odborném servise lze provést diagnostiku či opravu zařízení

Tiskárna hlásí výměnu spotřebního materiálu

 • vyměňte spotřební materiál

Po výměně spotřebního materiálu hlásí požadavek na výměnu

 • špatně se inicializuje vložený spotřební materiál
 • tiskárna má vadné čidlo indikující spotřební materiál
 • vložený spotřební materiál je vadný (tonerinkoustové náplně)

Po výměně spotřebního materiálu netiskne

 • spotřební materiál je vadný
 • někdy je nutné zarovnat tiskovou hlavu
 • provést čištění trysek v menu zařízení tiskárny
 • restartovat zařízení

Po výměně spotřebního materiálu tiskne, tisk je poškozený (nečitelný)

 • vadný spotřební materiál
 • zařízení je znečištěno 
 • v menu zařízení spustit čištění trysek nebo zarovnání tiskové hlavy
 • v odborném servise lze provést diagnostiku či opravu zařízení

Tiskárna vydává neobvyklé zvuky

 • zařízení je znečištěno
 • v zařízení je zaseklý papír nebo jiný předmět (nejčastěji sponky)
 • dochází nebo již došlo k opotřebení zařízení (mechanickému)
 • v odborném servise lze provést diagnostiku a případné čištění či opravu zařízení

Tiskárna je cítit „zapáchá“

 • u laserových tiskáren je „zapékání“ toneru provázeno typických zápachem
 • tiskárna je špinavá, pálí se (tisková hlava)
 • v tiskárně může být cizí těleso, které se ohřívá a zapáchá (jídlo, hmyz, drobní hlodavci)
 • v odborném servise lze provést diagnostiku a případné čištění či opravu zařízení

Ransomware

Dávejte si v současné době pozor na viry typu Ransomware. Jde o velmi nebezpečnou nákazu, která způsobí zašifrování dat na Vašem pevném disku i v síti. Odvirování je velmi problematické, neboť jde o tzv. plovoucí kód, který jen tak lehce, mnohdy vůbec nejde dešifrovat. Proto naše rada je ZÁLOHUJTE !!!

29.9.2016

Naše dotazy nás inspirují a občas se nestačíme divit, jaké neuvěřitelné \"věci\" nám dokážou obchodníci a eshopy prodat, nebo dokonce vnutit. Nenechte se zmást reklamami různých pozemšťanů a mimozemšťanů, či jiných maskotů. Používejte selský rozum a neváhejte se poradit s odborníky. Ne však s těmi co u nich nakupujete.

29.02.2016

Důležité: pro ant. produkty ESET byla vydána důležitá aktualizace 13103, která opravuje neopodstatněné blokování některých webových stránek. Aktualizace, která tento nedostatek řeší, je uvolněna a bude stažena automaticky.

30.11.2015

Pokud se chystáte pořídit novou grafickou kartu ze stáje AMD nebo NVIDIA, doporučujeme s nákupem počkat. Obě firmy se chystají zlevnit některé řady svých grafických karet, slevy by se měli projevit v prosinci také u nás v ČR.

>> Starší aktuality

iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.